Bc. Lucie ORAVOVÁ

Diplomová práce

Nakládání s odpady v Domově pro seniory Krásné Březno a v Centru sociálních služeb Děčín

Waste management in the Home for the elderly in Krasné Březno and in the Centre of social services in Děčín
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na hodnocení produkce a nakládání s odpady v Domově pro seniory Krásné Březno a v Centru sociálních služeb Děčín. V literární rešerši je uveden souhrnný přehled legislativy odpadového hospodářství a odpadů obecně, dále zdravotní rizika při nakládání se zdravotnickými odpady a popis klasifikace, kategorizace a odstraňování odpadů ze zdravotnictví. V praktické části jsou charakterizována …více
Abstract:
This thesis is focused on analysis of waste production and waste handling/treatment in the Home for the elderly in Krasne Brezno and in the Centre of social services in Decin. In first part there is a brief list of legislative that supports waste management, also risks with handling the health-care waste, classification and categorization of health-care waste and final disposal of wastes from health …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Věra Kreníková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ORAVOVÁ, Lucie. Nakládání s odpady v Domově pro seniory Krásné Březno a v Centru sociálních služeb Děčín. Ústí nad Labem, 2015. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta životního prostředí

Magisterský studijní program / obor:
Ekologie a ochrana prostředí / Odpadové hospodářství