Bc. Nikola Paulová

Master's thesis

Úvěrové riziko ve stavební spořitelně

Building society credit risk
Abstract:
Tato diplomová práce se věnuje tématu úvěrového rizika ve stavební spořitelně. Zaměřuje se na metody jeho měření a jeho následnou eliminaci. Práce je rozdělena do tří kapitol. První dvě se věnují teorii stavebního spoření, úvěrovému riziku a metodám, které pomáhají riziku předcházet. Poslední kapitola se věnuje sestavení a vyhodnocení modelu kreditního ratingu klienta. Ten bude sestaven pomocí metod …more
Abstract:
This diploma thesis is devoted to credit risk in building society. It focuses on the methods of credit risk measurement and its subsequent elimination. The thesis is divided into three chapters. The first two chaptes describe theory of building savings, credit risk and methods that helps to prevent risk. The last chapter focuses on compiling and evaluating the credit rating model. Model will by constructed …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2019
  • Supervisor: Ph.D. Oleg Deev
  • Reader: Ing. Tomáš Plíhal, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Master programme / field:
Finance and Accounting / Finance