Iveta Nováková

Bakalářská práce

Optické iluze ve šperku

Optical illusions in jewelry
Anotace:
Moje práce nese název Optické iluze ve šperku. Bakalářská práce je rozdělena na část rešeršní a praktickou. V rešeršní části je psáno o optice a lidském oku, o optické iluzi, která poukazuje na druhy optických iluzí, a v neposlední řadě o historii, v níž se pojednává hlavně o uměleckých osobnostech. V konečné fázi této části je popsán 3D tisk. Praktická část se věnuje samotnému procesu vyhotovení šperků …více
Abstract:
My bachelor thesis is called Optical illusions in jewellery. Bachelor thesis is divided into part research and practical. In the research section is written about optics and human eye, about the optical illusion, which points to the kinds of optical illusions, and last but not least about the history, which deals mainly with artists. In the final stage of this section, 3D printing is described. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 1. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ludmila Šikolová, M.A.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Nováková, Iveta. Optické iluze ve šperku. Liberec, 2021. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta textilní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta textilní

Technická univerzita v Liberci

Fakulta textilní

Bakalářský studijní program / obor:
Textil / Textilní a oděvní návrhářství

Práce na příbuzné téma