Bc. Pavlína Daňková

Diplomová práce

Dopady rozvoje cestovního ruchu na město Kutná Hora

The impact of tourism development on Kutna Hora town
Anotace:
Současná podoba cestovního ruchu, tedy přechodného pobytu osob v cílových destinacích a zejména souhrnu služeb s tím souvisejících, je jedním z průvodních jevů konzumní společnosti formované od druhé poloviny 20. století. V případě této práce je cílovou destinací Kutná Hora, jako památka UNESCO a konzumentem turista, který tuto památku přijíždí navštívit. Vzájemnou konfrontací vlivů cestovního ruchu …více
Abstract:
The current form of tourism, that is, the temporary stay of persons in final destination, and in particular the sum of related services, is one of the accompanying phenomena of consumer society formed since the second half of the 20th century. In the case of this work, the destination is Kutná Hora, as a UNESCO monument and a consumer is a tourist, who comes to visit this monument. Confronting the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 7. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 9. 2019
  • Vedoucí: Ing. Liběna Jarolímková, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Magisterský studijní program / obor:
Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů