Eliška Novotná

Bakalářská práce

Lidové slavnosti v předvečer svátku Jana Křtitele v dílech polských autorů 15. a 16. století

Folk Festivals on the Eve of John the Baptist Feast in the Works of Polish Authors of 15th and 16th Centuries
Anotace:
Předkládaná práce se zaměřuje na průběh a tradice dodržované během oslav v předvečer svátku svatého Jana Křtitele na území Evropy, s bližším zaměřením na Polsko. Jsou zde představeny medailonky ze života a tvorby Jana Długosze, Macieje z Miechowa, Mikołaje Reje, Marcina Kromera a Jana Kochanowského. Následuje analýza písně o noci svatojánské od Kochanowského a v závěru jsou uvedena díla s tématikou …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on the course and tradition observed during celebrations on the eve of St. John the Baptist in Europe, with a closer focus on Poland. There are also presented portraits of the life and work of Jan Długosz, Maciej z Miechowa, Mikołaj Rej, Marcin Kromer and Jan Kochanowski. This is followed by an analysis of Kochanowski's Pieśń świętojańska o Sobótce, and at the end there …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Michal Téra, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Novotná, Eliška. Lidové slavnosti v předvečer svátku Jana Křtitele v dílech polských autorů 15. a 16. století . Pardubice, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Slavistická studia zemí EU - polština + Historie

Práce na příbuzné téma