Bc. Vojtěch Blažek

Bakalářská práce

Representations of Resistance in Slave Narratives and Accounts

Representations of Resistances in Slave Narratives and Accounts
Anotace:
Výpovědi otroků, autobiografická svědectví napsaná bývalými otroky, byly důležitým nástrojem abolicionistického hnutí ve Spojených státech amerických v období před Občanskou válkou. Nicméně, jelikož je autobiografický žánr ze své podstaty subjektivní, totéž lze říci o svědectvích bývalých otroků. Dá se tedy předpokládat, že autoři těchto výpovědí museli brát v potaz, jaký dopad jejich práce bude mít …více
Abstract:
Slave narratives, auto-biographical accounts written by former slaves, were an important tool of the abolitionist movement in the Antebellum United States. However, as the genre of autobiography is by its nature subjective, the same can be applied to slave narratives. In particular, the authors of the narratives presumably had to be mindful of the impact their work will have in a nation where slavery …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 12. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2023
  • Vedoucí: B.A. Jeffrey Alan Vanderziel
  • Oponent: Mgr. Mariia Kokh

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Anglický jazyk a literatura / Anglický jazyk a literatura

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.