Kateřina Crnadaková

Bakalářská práce

Výnosová metoda zhodnocení nemovitosti krátkodobými pronájmy

Modern application of revenue method
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá aplikací výnosové metody, kterou se oceňují nemovitosti na tržním principu. První část práce vysvětluje základní pojmy, které se používají při oceňování nemovitostí a užití v praxi. Zaměřuje se na výnosový přístup oceňování nemovitostí a představuje praktické využití výnosové metody. Popisuje metody oceňování nemovitostí pro cenu obvyklou a tvoří výpočty výnosové, nákladové …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the application of the revenue method, which is used to value real estate on a market basis. The first part of this thesis explains the basic concepts that are used in real estate valuation and its use in practice. It focuses on the revenue approach to real estate valuation and presents the practical use of the revenue method. It describes the methods of valuing real …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2020
  • Vedoucí: Ing. Petr Ort, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Oceňování majetku