Martina Němcová

Diplomová práce

Ekonomika Rakouska a komparace s ČR

The economy of Austria and its comparison to the Czech Republic
Anotace:
Cílem této diplomové práce je charakterizovat ekonomiku Rakouska z pohledu základních makroekonomických ukazatelů a jejich vývoje od počátku 90. let po současnost. Zároveň jsou tyto ukazatele porovnány s vybranými zeměmi, především s Německem, Spojenými státy americkými a Českou republikou. Vzhledem k tomu, že se jedná o malou otevřenou ekonomiku, je pozornost věnována také zahraničnímu obchodu a vnější …více
Abstract:
The aim of the thesis is to describe the economy of Austria from the perspective of basic macroeconomic indicators and their development from the early 1990s to the present. These indicators are compared with the selected countries, especially with Germany, the United States of America and the Czech Republic. As Austria is a small open economy, international trade and external economic balance are …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 1. 2016
  • Vedoucí: Vladimír Jeníček
  • Oponent: Milan Vošta

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/48355