Bc. Lukáš Šrom

Bachelor's thesis

Proxy server jako nástroj pro tvorbu knowledgebase

Creating knowledge base using proxy server
Abstract:
Práce se věnuje implementaci webové aplikace pro práci se záznamy HTTP komunikace pořízené pomocí transparentního proxy serveru. Webová aplikace poskytuje jednoduché rozhraní pro práci s daty, vizualizaci a filtrování na základě daných parametrů.
Abstract:
Thesis implements web application for work with logs of HTTP communication captured using transparent proxy sever. Web application provides simple interface for data manipulation, visualization and filtering based on given parameters.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 1. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 2. 2017
  • Supervisor: Mgr. Luděk Bártek, Ph.D.
  • Reader: RNDr. Adam Rambousek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Bachelor programme / field:
Informatics / Computer Systems and Data Processing