Mgr. Marie Chmelinová

Bakalářská práce

Theory and Practice of a Translation of a Technical Text from the Field of Sensory Analysis of Wine

Theory and Practice of a Translation of a Technical Text from the Field of Sensory Analysis of Wine
Anotace:
Bakalářská práce je věnována překladu odborného textu z oblasti senzorické analýzy vína. Práce je rozdělena do tří části. Teoretická část představuje teorii překladu a specifika překladu odborného stylu, popisuje oblast senzorické analýzy a vína obecně. Praktická část zahrnuje úryvky z odborných textů a jejich překlad do češtiny. Analytická část má za cíl analyzovat postupy použité během překládání …více
Abstract:
The bachelor thesis is devoted to the translation of the technical text from the field of sensory analysis of wine. The work is divided into three parts. The theoretical part introduces the theory of translation and the aspects of technical translation, and presents the field of sensory analysis and wine in general. The practical part contains the passages of the technical texts and their translation …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Martin Němec, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Tamara Váňová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta