Bc. Radmila Hadlačová

Diplomová práce

Proměny míst a krajiny Velkých Opatovic ve 20. a 21. století

Transformations of Places and Landscape of Velké Opatovice in the 20th and 21st Century
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá proměnami míst a krajiny v malo-hanácké obci Velké Opatovice během období 20. a 21. století. Práce přináší pohled na historické události, které se v obci během daného období staly, ze tří různých pohledů – kulturně-historického, urbánně-historického a environmentálně-historického. Svoje bádání práce podkládá obrazovými přílohami a mapami, ukazujícími vývoj proměn v obci …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the landscape changes in the village Velké Opatovice during the period of the 20th and 21st centuries. The work gives an overview of the historical events that took place in the village during the given period, from three different perspectives - cultural-historical, urban-historical and environmental-historical. Its research is based on visual attachments and maps showing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Jan Dostalík, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Lubor Kysučan, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Humanitní environmentalistika / Environmentální studia