Nikola VAVŘINCOVÁ

Diplomová práce

Smrt a utrpení jako téma etické výchovy u žáků středních škol

Death and suffering as a topic of ethics education for students of the secondary school.
Anotace:
Tématem diplomové práce je pojetí smrti a umírání u žáků středních škol v rámci etické výchovy. Práce se zabývá metodami kritického myšlení, integrovanou tematickou výukou a jejich využitím na střední odborné škole. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V první části je popsán vývoj pojetí smrti od středověku po 21. století, paliativní péče, či jaké jsou pohřební zvyky a rituály. Dále …více
Abstract:
This thesis explores the thanatology in professional teaching practice and its application for students of the secondary school within ethical education. Thanatology, as the science of dying and death, is relatively unknown to science, which is us, but much closer than we can imagine. The theoretical part deals with the scientific field of thanatology and defines the basic concepts related to it, that …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Jiří Šlégl, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VAVŘINCOVÁ, Nikola. Smrt a utrpení jako téma etické výchovy u žáků středních škol. Ústí nad Labem, 2018. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta