Bc. Tereza Bakošová

Diplomová práce

Motivace a bariéry v dobrovolnictví

Motivation and barriers in volunteering
Anotace:
Cílem mé práce je zjistit, co oslabuje motivaci dobrovolníků při vykonávání této činnosti. V teoretické části práce objasňuji pojmy dobrovolnictví a dobrovolník, uvádím jejich charakteristické rysy, výhody a dělení. Dále seznamuji čtenáře s Centrem na podporu integrace cizinců, což je organizace, ve které jsem prováděla výzkumné šetření. V metodologické části je popsána vybraná výzkumná metoda a kvalitativní …více
Abstract:
The aim of my work is to determine what weakness incentives of volunteers when they performing this activity. In the theoretical part, I explain the concepts of volunteering and volunteers, I mention their characteristics, advantages and divisions. The article introduces the reader with the Centre for the support of the integration of foreigners, which is an organization in which I conducted research …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 1. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 1. 2014
  • Vedoucí: doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jitka Navrátilová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií