Bc. David Raus

Bachelor's thesis

Dotace jako nástroj zvyšování konkurenceschopnosti podniku

Grant as a Tool for the Business Competitiveness Increase
Abstract:
Tato bakalářská práce zkoumá dotaci jako nástroj zvyšování konkurenceschopnosti podniku a jejím cílem je zhodnotit dopad konkrétní dotace na konkurenceschopnost podniku. Za tímto účelem budou představeny základní pojmy a možné metody hodnocení. Samotná analýza pak proběhne na základě dat získaných z účetních výkazů podniku.
Abstract:
The goal of this bachelor thesis is to examine grants as a tool for the business competitiveness increase and to evaluate impact of a specific grant on business competitiveness. For this purpose the basic terms and possible approaches to evaluating will be presented. The analysis itself will be implemented on the basis of financial statements.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2015
  • Supervisor: Mgr. Ing. Milan Sedláček, Ph.D.
  • Reader: Ing. Jiří Richter

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Bachelor programme / field:
Economy and Management / Business Management