Theses 

Dotace jako nástroj zvyšování konkurenceschopnosti podniku – Bc. David Raus

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management

Bc. David Raus

Bakalářská práce

Dotace jako nástroj zvyšování konkurenceschopnosti podniku

Grant as a Tool for the Business Competitiveness Increase

Anotace: Tato bakalářská práce zkoumá dotaci jako nástroj zvyšování konkurenceschopnosti podniku a jejím cílem je zhodnotit dopad konkrétní dotace na konkurenceschopnost podniku. Za tímto účelem budou představeny základní pojmy a možné metody hodnocení. Samotná analýza pak proběhne na základě dat získaných z účetních výkazů podniku.

Abstract: The goal of this bachelor thesis is to examine grants as a tool for the business competitiveness increase and to evaluate impact of a specific grant on business competitiveness. For this purpose the basic terms and possible approaches to evaluating will be presented. The analysis itself will be implemented on the basis of financial statements.

Klíčová slova: dotace, konkurenceschopnost, finanční analýza, grant, competitiveness, financial analysis

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Ing. Milan Sedláček, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jiří Richter

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 3. 2019 16:02, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz