Bc. Sabina Bělohradská

Bakalářská práce

Zdroje financování malých a středních podniků

Sources of Financing of Small and Medium Businesses
Anotace:
Cílem bakalářské práce je porovnat možnosti financování malých a středních podniků v České republice s možnostmi financování velkých podniků. Dále práce navrhne možnosti případných zlepšení v této oblasti.
Abstract:
The aim of bachelor thesis is to compare financing options for small and medium enterprises in the Czech republic with financing options of large enterprises. Further the thesis will suggest possible options for improvement in this area.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 9. 2014
  • Vedoucí: Ing. Josef Šiman
  • Oponent: Ing. Zbyněk Kalabis

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS