Theses 

Dopravní nehodovost v regionu a informační systémy používané dopravní policií – Jaroslav Majer

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Jaroslav Majer

Bakalářská práce

Dopravní nehodovost v regionu a informační systémy používané dopravní policií

Traffic accident frequency in region and information systems used by traffic police

Anotace: Práce poukazuje na dokumentování a evidenci silničních dopravních nehod, jejich vývoj z hlediska policejních statistik ve vybraném regionu. Popisuje postup policistů při sepisování dopravní nehody a její následné zaevidování do programu používaného dopravní policií v Náchodě. Tento systém je popsán od historie, přes jeho vývoj až po následné používání a jeho funkce. Práce se dále zabývá nehodovostí ve vybraném regionu a srovnáváním dopravního vývoje před a po 1. 7. 2006. V této době došlo ke změně zákona {\clqq}O provozu na pozemních komunikacích``. Analyzuje tedy tato dvě období s jejich následným vývojem. V poslední části se nachází návrh na zlepšení efektivnosti dopravní policie při šetření dopravních nehod.

Abstract: This essay adverts to documentation and evidence of traffic accidents,their evolution in term of police statistics in chosen region. It describes police procedures by listing of traffic accident and its following event posting into the program used by Traffic police in Náchod. This system is described since history over his evolution to its using and function. This essay is also engaged in accident frequency in chosen region and comparison of traffic evolution before and after July,1st 2006. The rule {\clqq}About traffic on surface routes`` was changed in this date. He analyzes these two periods with their following evolution. There is the innovation suggestion for efficiency the Traffic police by inquiring traffic accidents in the last part of this essay.

Klíčová slova: nehodovost, statistiky, informační systémy, nehoda, region, dopravní policie

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2008
  • Vedoucí: doc. Ing. Ivo Drahotský, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.upce.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=5371 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Jak správně citovat práci

Majer, Jaroslav. Dopravní nehodovost v regionu a informační systémy používané dopravní policií. Pardubice, 2008. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 7. 2019 07:57, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz