Bc. Aneta Balšánková

Diplomová práce

Etické problémy vlivu marketingové komunikace na dětskou populaci ve věku od 6 do 15 let

Ethical Problems of Influence of Marketing Communication on Children Population in Age from 6 to 15 Years
Anotace:
Diplomová práce se zabývá etickými problémy vlivu marketingové komunikace na dětskou populaci ve věku od 6 do 15 let. Zpočátku se práce věnuje etice a její roli v marketingové komunikaci vybraných českých firem. Dále je pozornost zaměřena na postavení dětí v marketingovém prostředí včetně příkladů z praxe. Následující kapitoly popisují běžné i kontroverzní komunikační nástroje marketingu ve vztahu …více
Abstract:
This thesis deals with ethical problems of marketing communication influence on child population aged 6 to 15 years old. Initially, the work deals with ethics and its role in the marketing communication of selected Czech companies. Attention is also focused on the position of children in the marketing environment, including practical examples. The following chapters describe common and controversial …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Marek Matějka
  • Oponent: prof. Ing. František Zich, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní