Mgr. Libor Kučera

Diplomová práce

Legal Protection of Environment in China

Legal Protection of Environment in China
Anotace:
Práce se zaměřuje na právní úpravu ochrany životního prostředí v Číně. Popisuje obecné právní pozadí v Číně, aktuální otázky životního prostředí a současné právní předpisy v oblasti životního prostředí, zejména znečištění ovzduší a ochranu a řízení vod, včetně posouzení dopadu na životní prostředí a regulace založené na zveřejňování informací. Výzkumnou otázkou práce je zjistit, jaká je legislativa …více
Abstract:
The thesis focuses on legal regulation of environmental protection in China. It describes the general legal background in China, current environmental issues and current environmental legislation, in particular air pollution and water protection and management, including environmental impact assessment procedures and disclosure-based regulation. The research question of the thesis is to find out what …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Vojtěch Vomáčka, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta