Monika ČERVENKOVÁ

Diplomová práce

Analýza tematického okruhu Lidé kolem nás ve vybraných učebnicích pro vzdělávací oblast Člověk a jeho svět

Analysis of the thematic area People Around Us in the selected textbooks for the educational area Man and His World
Anotace:
V diplomové práci se zabýváme obsahovou analýzou vybraných učebnic pro tematický okruh Lidé kolem nás ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Cílem práce je analyzovat dané učebnice 4. a 5. ročníků. V první kapitole stručně charakterizujeme učebnici, její postavení v didaktických prostředcích, funkce učebnice, strukturní komponenty učebnice a výběr učebnic na školách. Dále v kapitole učitel a učebnice …více
Abstract:
In the diploma thesis we are dealing with content analysis of chosen textbooks for thematic sphere The People around us, and educational field The Man and his World. The aim of the work is to analyze given textbooks for classes of 4th and 5th grades. In the first chapter, we are dealing tersely textbook, its status in didactic resource, function of textbook, structural components of textbook and selected …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Ondřej Šimik, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ČERVENKOVÁ, Monika. Analýza tematického okruhu Lidé kolem nás ve vybraných učebnicích pro vzdělávací oblast Člověk a jeho svět. Ostrava, 2017. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta