Bc. Jan Lukeš

Bakalářská práce

Metody získávání zaměstnanců ve vybraném podniku z kategorie MSP

Methods of Recruitment in the Selected Enterprise from the SME Category
Anotace:
Nedílnou součástí každého podniku je personální oddělení, které má za cíl selektovat uchazeče o zaměstnání a využívat jejich potenciál k rostoucímu výkonu organizace. Cílem mé bakalářské práce je věnovat se náborovému procesu konkrétní společnosti. V teoretické části popisuji moderní trendy náborového procesu zaměstnanců. Využívám zde poznatky předních autorů v oblasti personalistiky a sestavuji postup …více
Abstract:
An integral part of every enterprise is the Personnel Department, which aims to select job seekers and exploit their potential for the good of the organization. The aim of my bachelor thesis is to deal with the recruitment process of a particular corporation. In the theoretical part, I describe modern trends in the recruitment process of employees. I utilize the knowledge of the leading authors in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2017
  • Vedoucí: RNDr. Zuzana Wroblowská, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Helena Cetlová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS