Anna Kleinová

Bakalářská práce

Non-verbal Communication across Cultures: Gestures and Facial Expressions at Business Meetings and Negotiations in China and Italy

Non-verbal Communication across Cultures: Gestures and Facial Expressions at Business Meetings and Negotiations in China and Italy
Abstract:
This bachelor's thesis explores the intercultural communication and the role of nonverbal communication between selected cultures in business meetings and negotiations, with the focus on three aspects of nonverbal communication. The studied nonverbal aspects are eye contact, handshake, and the use of silence. The goal of the thesis is to find out whether these elements affect intercultural communication …více
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá interkulturní komunikací a rolí neverbální komunikace mezi vybranými kulturami, během obchodních jednáních a vyjednávání se zaměřením na tři aspekty neverbální komunikace. Těmito aspekty jsou oční kontakt, podání rukou a význam ticha. Cílem této práce je zjistit, zda tyto aspekty ovlivňují interkulturní komunikaci mezi představiteli z Itálie a Číny a co lze udělat pro …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Dagmar Weberová, Ph.D., MBA

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kleinová, Anna. Non-verbal Communication across Cultures: Gestures and Facial Expressions at Business Meetings and Negotiations in China and Italy. Zlín, 2020. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe