Nikola Černá

Bakalářská práce

Návrh možností využití nástrojů digitální marketingové komunikace pro firmu působící na B2B trzích

Proposal of using digital marketing communication tools possibilities for a company operating on B2B markets
Anotace:
Předložená bakalářská práce se zabývá oblastí digitální marketingové komunikace s ohledem na B2B prostředí.Cílem práce je návrh vybraných nástrojů z oblasti digitální marketingové komunikace, které společně s tradičními napomohou k rozšíření známosti a pozitivnímu povědomí o společnosti Domácí práce s.r.o. První část práce je věnována především digitálnímu marketingu a jeho nástrojům v konfrontaci …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the field of digital marketing communication with respect to B2B environment. The aim of the thesis is to create a design of selected tools from the field of digital marketing communication. Together with traditional tools, these will help to increase positive awareness of the company Domaci prace. The first part of the thesis is primarily concerned with digital marketing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Vladimír Vavrečka, CSc.
  • Oponent: Pavel Kapoun, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Vysoká škola podnikání a práva

Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podnikání a management v obchodě a službách