Nikola Černá

Bachelor's thesis

Návrh možností využití nástrojů digitální marketingové komunikace pro firmu působící na B2B trzích

Proposal of using digital marketing communication tools possibilities for a company operating on B2B markets
Abstract:
Předložená bakalářská práce se zabývá oblastí digitální marketingové komunikace s ohledem na B2B prostředí.Cílem práce je návrh vybraných nástrojů z oblasti digitální marketingové komunikace, které společně s tradičními napomohou k rozšíření známosti a pozitivnímu povědomí o společnosti Domácí práce s.r.o. První část práce je věnována především digitálnímu marketingu a jeho nástrojům v konfrontaci …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with the field of digital marketing communication with respect to B2B environment. The aim of the thesis is to create a design of selected tools from the field of digital marketing communication. Together with traditional tools, these will help to increase positive awareness of the company Domaci prace. The first part of the thesis is primarily concerned with digital marketing …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 5. 2020

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Vladimír Vavrečka, CSc.
  • Reader: Pavel Kapoun, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

University of Entrepreneurship and Law

College of Entrepreneurship and Law

Bachelor programme / field:
Business Administration / Entrepreneurship and Management in Trade and Services