Mgr. Monika Vorálková

Bakalářská práce

Klášter v Dolních Kounicích do poloviny 14. století Založení kláštera a jeho hospodářský vývoj

The Monastery in Dolní Kounice to Half of the 14th Century The Foundation of the Monastery and its Economic Developement
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá dějinami prvních sto sedmdesáti let existence kláštera v Dolních Kounicích. Velká pozornost je věnována založení kláštera roku 1181, jeho zakladateli Vilémovi z Pulína i jeho potomkům, kteří vymírají roku 1273, kdy se kláštera ujímá král. V souvislosti s aktem založení je rozebírána tzv. zakládací listina kláštera. Práce obsahuje také zamyšlení, proč byl klášter osazen …více
Abstract:
This Bachelor’s thesis contains the history of the first hundred and seventy years of the existence of the monastery in Dolní Kounice. The work focuses especially on the foundation of the monastery in 1181, on its founder Vilém of Pulín and his descendants, who die out 1273 and so the king takes up of the monastery. In connection with the act of foundation so-called Foundation document of the monastery …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Borovský, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta