Mgr. Karel Slatinský

Bachelor's thesis

Základní registry veřejné správy a evidence obyvatel

Basic Registers for Public Administration and Civil Registration
Abstract:
Cílem této práce je prozkoumat problematiku základních registrů veřejné správy v souvislosti se současným systémem evidence obyvatel. Práce zasazuje základní registry do celkového kontextu s projektem elektronizace veřejné správy v České republice. V obecné části poskytuje základní pohled na systém organizace veřejné správy v českém státě, mapuje vývoj strategických dokumentů souvisejících s vývojem …more
Abstract:
The aim of this thesis is to look into the issue of basic registers for public administration in the context with current system of civil registration. Thesis puts the theme of basic registers in the overall context with the project of electronization of public administration in the Czech Republic. In the general part this work provides basic view into an organization of Czech public administration …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 6. 2012
  • Supervisor: JUDr. Ing. Libor Kyncl, Ph.D.
  • Reader: JUDr. Bc. Jaromír Šavelka

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky