Mgr. Vladimír Novotný

Diplomová práce

Daňový režim sdružení bez právní subjektivity

Tax Regime of Corporations without Legal Personality
Anotace:
Sdružování se ve formě sdružení bez právní subjektivity na základě smlouvy o sdružení uzavřené podle občanského zákoníku je relativně rozšířeným jevem. Tuto formu, při které nevzniká nový subjekt, který by byl nadán právní subjektivitou, využívají zejména podnikatelé-fyzické osoby pro svoji soustavnou výdělečnou činnost. Na společný výkon činnosti účastníků sdružení dopadá soukromoprávní úprava obsažená …více
Abstract:
Association in the form of a partnership without legal personality based on the Partnership Agreement concluded according to the Civil Code is a relatively frequent phenomenon. This form, with a new entity without legal personality, is used especially by entrepreneurs-individuals for their consistent gainful activity. Collective performance of the activity of the partnership members is governed by …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 9. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 9. 2007
  • Vedoucí: doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta