Lucie BERÁNKOVÁ

Bakalářská práce

Analysis of selected lyrics from the songs of Bob Dylan, with reference to the culture of the sixties and its influence on world culture

Analysis of selected lyrics from the songs of Bob Dylan, with reference to the culture of the sixties and its influence on world culture
Abstract:
The theses deals with the analysis of lyrics from two of Bob Dylan's songs, with reference to the culture of the sixties and its influence on world culture.
Abstract:
Práce se zabývá analýzou vybraných textů písní Baba Dylana v kontextu událostí a kultury 60. let a jejich vlivem na světovou kulturu.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: David Eugene Franklin, B. A.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BERÁNKOVÁ, Lucie. Analysis of selected lyrics from the songs of Bob Dylan, with reference to the culture of the sixties and its influence on world culture. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/