Bc. Alena PETRENKO

Master's thesis

Stanovení výkonu tepelného výměníku

Determination of performance of the heat exchanger
Abstract:
Tepelné výměníky jsou důležitou součástí při přenosu tepla mezi dvěma látkami. Diplomová práce se zabývá problematikou výkonu tepelných výměníků. Je rozdělena na dvě části. V první teoretické části je uvedeno základní rozdělení tepelných výměníků. V části druhé se seznámíme s teoretickým kontrolním výpočtem zadaného tepelného výměníků. Další část se věnuje ověření výkonu laboratorního výměníku tepla …more
Abstract:
Heat exchangers are an important part in the transfer of heat between the two substances. This thesis deals with the load of heat exchangers. It is divided into two parts. In the first part the basic division of heat exchangers are given. In the second part, we introduce the theoretical control calculation of given heat exchangers. Another part is devoted to verifying the load of laboratory heat exchanger …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 6. 2012
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: doc. Ing. Josef Soukup, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

PETRENKO, Alena. Stanovení výkonu tepelného výměníku. Ústí nad Labem, 2012. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta výrobních technologií a managementu

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta výrobních technologií a managementu