Bc. Alena PETRENKO

Diplomová práce

Stanovení výkonu tepelného výměníku

Determination of performance of the heat exchanger
Anotace:
Tepelné výměníky jsou důležitou součástí při přenosu tepla mezi dvěma látkami. Diplomová práce se zabývá problematikou výkonu tepelných výměníků. Je rozdělena na dvě části. V první teoretické části je uvedeno základní rozdělení tepelných výměníků. V části druhé se seznámíme s teoretickým kontrolním výpočtem zadaného tepelného výměníků. Další část se věnuje ověření výkonu laboratorního výměníku tepla …více
Abstract:
Heat exchangers are an important part in the transfer of heat between the two substances. This thesis deals with the load of heat exchangers. It is divided into two parts. In the first part the basic division of heat exchangers are given. In the second part, we introduce the theoretical control calculation of given heat exchangers. Another part is devoted to verifying the load of laboratory heat exchanger …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Josef Soukup, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PETRENKO, Alena. Stanovení výkonu tepelného výměníku. Ústí nad Labem, 2012. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta výrobních technologií a managementu

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta výrobních technologií a managementu