Jana Čápková

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Státní symboly

Anotace:
Cílem této práce bylo charakterizovat státní symboly a aplikovat jejich právní úpravu. Nahlédli jsme do historického vývoje státních symbolů. Porovnávali jsme státní symboly po rozpadu Československé republiky a České a Slovenské federativní republiky. Pozornost byla také věnována zneužití státních symbolů. Další kapitola byla vymezena symbolům Evropské unie.
Abstract:
Aim of graduation work was to describe our state symbols and apply their laws. We looked into the historical development of state symbols. We compared the state symbols after the dissolution of Czechoslovakia and Czech and Slovak Federal Republic. Attention was also devoted the abuse of state symbols. Another chapter was defined symbols of the European Union.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným

Veřejně správní akademie - vyšší odborná škola, s.r.o.

vyšší odborný program / obor:
68-43-N / 01 Veřejnosprávní činnost