Bc. Jiří Kolcun

Bakalářská práce

Zabezpečení Wi-Fi sítí

Wi-fi Network Security
Anotace:
Bakalářská práce je věnována problematice zabezpečení bezdrátových sítí Wi-Fi provozovaných v pásmu 2,4 GHz. Prvá část této práce je věnována standardům bezdrátových sítí a jejich využití pro Wi-Fi roaming. Druhá část je věnována možným hrozbám a nebezpečím plynoucím z provozu a užívání těchto bezdrátových sítí včetně popisu ochrany a zabezpečení před těmito hrozbami. Závěr práce je věnován konkrétnímu …více
Abstract:
This Bachelor Thesis is concerned with problem of wireless Wi-Fi nets security, operated in 2,4 GHz zone. The first part of this Thesis is focused on standards of wireless nets and its application for Wi-Fi roaming. The second part deals with problems of possible danger, consequent on operation and usage these wireless nets, with the inclusion of protection and security. The conclusion of this Bachelor …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Josef Lukeš
  • Oponent: Ing. Jan Háněl

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Informační technologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.