Radim Halfar

Bakalářská práce

Framework editace 2D grafiky pro iOS

2D Graphics Editing Framework for iOS
Anotace:
V současné době se vývoj mobilních aplikací stává čím dál tím více populárnějším. Jednou z nejoblíbenějších platforem je iOS, jenž vývojářům umožňuje rozsáhlé možnosti realizace požadovaných řešení. V této práci se zaměříme na grafické možnosti systému iOS, a to konkrétně na možnosti tvorby a editace 2D grafiky na zařízeních iPhone a iPad. Srovnáme již dostupné grafické frameworky pro tvorbu a editaci …více
Abstract:
Lately, the development of mobile applications became very popular. One of the most popular platform for the development is iOS, which allows wide opportunities of raelization the desired solutions to developers. In this thesis, we will focus on graphic capabilities of the iOS platform, specifically on the opportunities of editing and creating 2D graphics on the devices iPhone and iPad. We will compare …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2013
  • Vedoucí: David Ježek
  • Oponent: Daniel Robenek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika