Bc. Filip Razím

Bakalářská práce

Motivační nástroje při odměňování pracovníků, jejich vnímání zaměstnanci (benefity, hmotná odměna, nehmotná motivace)

Motivational tools when rewarding employees, their perception by employees (benefits, tangible reward, intangible, motivation)
Anotace:
V mé bakalářské práci se zabývám motivačními nástroji při odměňování pracovníků, kterými jsou například benefity, či hmotná a nehmotná odměna. Na samotném začátku teoretické části specifikuji důležité pojmy související s motivací a důvody, proč je vlastně motivace neodmyslitelnou součástí každé organizace. Následující kapitolu teoretické části věnuji vybraným motivačním teoriím, na jejichž základě …více
Abstract:
In my bachelor thesis I deal with motivational tools in the process of rewarding employees, which are for example benefits and tangible and intangible rewards. At the beginning of the theoretical part I specify important concepts related to motivation and reasons why motivation is an inherent part of every organization. The following chapter of the theoretical part is devoted to selected motivational …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Hofbauer
  • Oponent: PhDr. Luděk Vajner

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní