Bc. Filip Razím

Bachelor's thesis

Motivační nástroje při odměňování pracovníků, jejich vnímání zaměstnanci (benefity, hmotná odměna, nehmotná motivace)

Motivational tools when rewarding employees, their perception by employees (benefits, tangible reward, intangible, motivation)
Abstract:
V mé bakalářské práci se zabývám motivačními nástroji při odměňování pracovníků, kterými jsou například benefity, či hmotná a nehmotná odměna. Na samotném začátku teoretické části specifikuji důležité pojmy související s motivací a důvody, proč je vlastně motivace neodmyslitelnou součástí každé organizace. Následující kapitolu teoretické části věnuji vybraným motivačním teoriím, na jejichž základě …more
Abstract:
In my bachelor thesis I deal with motivational tools in the process of rewarding employees, which are for example benefits and tangible and intangible rewards. At the beginning of the theoretical part I specify important concepts related to motivation and reasons why motivation is an inherent part of every organization. The following chapter of the theoretical part is devoted to selected motivational …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 5. 2016
  • Supervisor: Mgr. Jiří Hofbauer
  • Reader: PhDr. Luděk Vajner

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní