Lenka Čápová

Diplomová práce

Integrace dětí se specifickými poruchami učení ( dyslexie, dysgrafie, dysortografie )se zaměřením na mladší školní věk a problematika přechodu těchto dětí na vyšší stupeň

 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 3. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Renata Kreuzová
  • Oponent: Marie Vacínová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu

Univerzita Jana Amose Komenského Praha

Magisterský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.