Mgr. Petra Klapuchová, Ph.D.

Doctoral thesis

Approche épilinguistique du contact entre le français et l’anglais au Québec : de l’attitude des adolescents québécois

Epilinguistic Approach to the Attitude of Teenagers in Quebec towards the Contact between French and English in Quebec
Abstract:
This thesis deals with the relationship between teenagers in Quebec and the contemporary language situation in Quebec. It focuses on young people’s view on language planning; as well as, the specifics of occurrence, distribution, and use of English loanwords in everyday speech. The analysis, based on quantitative and qualitative research in the field (Gatineau, Montreal, Quebec, Saint-Gabriel-de-Valcartier …viac
Abstract:
Tato dizertační práce pojednává o vztahu dospívajících Québečanů k současné jazykové situaci v Québecu. Zkoumá pohled mladých ve věku 12-18 let na jazykovou politiku a na specifika výskytu, šíření a používání anglicismů v každodenní komunikaci. Analýzy vycházejí z kvantitativního a kvalitativního výzkumu v terénu ve čtyřech quebeckých městech (Gatineau, Montreal, Québec, Saint-Gabriel-de-Valcartier …viac
 
 
Jazyk práce: French
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 7. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 9. 2015
  • Vedúci: PhDr. Alena Polická, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD., Jean Quirion, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta