Růžena Kotlářová

Disertační práce

Theoretical concept of separation procedures of revenues and expenses in each period

Teoretické koncepce postupu oddelování výnosů a nákladů do jednotlivých období
Anotace:
Práce srovnává různé přístupy k periodizaci výsledku hospodaření, popisuje úlohu realizačního principu při separování výnosů a nákladů do jednotlivých účetních období a jeho postavení v anglosaské a kontinentální účetní koncepci. Pro srovnání výše uvedených modelů jsou vybrány jako vzor kontinentálního (evropského) přístupu německý obchodní zákoník a jako vzor anglosaského přístupu souhrn standardů …více
Abstract:
The work compares various approaches to periodization the profit and loss, describes the role of "revenue principle in separating the procedures of revenues and expenses in each accounting period and its role in Anglo-Saxon and continental accounting concept. For comparison, the above models are selected as a model of continental (European) approach the German Commercial Code HGB and the Anglo-Saxon …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 12. 2004

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 12. 2008
  • Vedoucí: Miloslav Janhuba
  • Oponent: Hana Vomáčková, Petr Ryneš

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/28001

Vysoká škola ekonomická v Praze

Doktorský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Účetnictví a finanční řízení podniku

Práce na příbuzné téma