Daniel KALINA

Bakalářská práce

Tvrze severního Plzeňska (okr. Plzeň-sever; Plzeň-město)

Fortified Manors of the region Pilsen North (Pilsen North and Pilsen City districts)
Anotace:
Při tvorbě této bakalářské práce sleduji prostorové a formální vlastnosti tvrzí v okresech Plzeň-město a Plzeň-sever. Tato práce se opírá především o metodu zobrazenou v časopisech Archaeologia historica (Novák 2013; Novák-Vařeka 2012). Pro popis prostorových vlastností využívám geografické informační systémy (GIS). Práce je doplněna o povrchové průzkumy na vybraných lokalitách.
Abstract:
During the creating this work I could see spatial and formal properties of forts in region Pilsen and Pilsen-North. This work is based on a method which was shown in a periodical Archaeologia historica (Novák 2013; Novák-Vařeka 2012). I use geographic information system (GIS) for describing spatial properties. This work is completed with surface researches on selected localities.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015
Zveřejnit od: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2015
  • Vedoucí: Mgr. David Novák

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KALINA, Daniel. Tvrze severního Plzeňska (okr. Plzeň-sever; Plzeň-město). Plzeň, 2015. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/