Bc. Eva Jelínková

Bakalářská práce

Daňové příjmy územních samosprávných celků

Tax Revenues of Local Self-Government Units
Anotace:
Cílem bakalářské práce „Daňové příjmy územních samosprávných celků“ je identifikovat místní daně a zabývat se možnostmi, jak mohou obce ovlivnit výši svých daňových příjmů a dále srovnat novelu zákona o rozpočtovém určení daní s regulací de lege lata. První část je zaměřena na daňové definice, význam a funkce územní samosprávy, její rozpočet se zaměřením na příjmy a dále je také uvedena novelizovaná …více
Abstract:
The goal of the bachelor thesis “Tax Revenues of Local Self-Government Units” is to define local taxes and follow up municipal´s possibilities of influencing the amount of its tax revenues and then compare the amendment to the law on budgetary taxes with the control de lege lata. The first part is focused on tax definitions, meaning and functions of local government, its budget with a focus on earnings …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 7. 2013
  • Vedoucí: doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.
  • Oponent: Dr Mgr. Michal Kozieł, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance a právo