Theses 

Maria Lydia Child and the Abolitionist Cause – Monika Hejzlarová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Pardubice

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk pro odbornou praxi

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
  • Žádné práce na příbuzné téma.

Monika Hejzlarová

Bakalářská práce

Maria Lydia Child and the Abolitionist Cause

Maria Lydia Child and the Abolitionist Cause

Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá Marií Lydií Childovou, americkou spisovatelkou devatenáctého století. Cílem práce je analyzovat její postoj k otázce otroctví a proti-otrokářskému hnutí. Na začátku práce je stručně popsán život Childové a vývoj otroctví ve Spojených státech amerických. Jádro práce se zabývá jejími názory na špatné zacházení s otroky, jako bylo například bičování otroků nebo rozdělování jejich rodin. Dále se práce zabývá obchodem s otroky a ekonomickým dopadem otroctví. Jedna kapitola je věnována korespondenci Childové s guvernérem státu Virginia, Henry A. Wisem. Práce je založena především na dílech An Appeal in Favor Of That Class Of Americans Called Africans; Anti-Slavery Catechism; The Evils of Slavery and the Cure of Slavery; Authentic Anecdotes of American Slavery a příslušné sekundární literatuře.

Abstract: This bachelor paper is concerned with Maria Lydia Child, an American writer of the 19th century. The aim of the paper is to analyze her attitude to the issues of slavery and the abolitionist cause. At the beginning of the paper, the life of Maria Lydia Child and the development of slavery in the United States are briefly described. The body of the paper focuses on Child?s opinions concerning the bad treatment of slaves such as slaves? whipping or separating their families. It also deals with slave trade and the economic effect of slavery. One chapter is devoted to Child?s correspondence with Governor Wise and Mrs. Mason, of Virginia. The paper is based on Child?s works An Appeal in Favor Of That Class Of Americans Called Africans; Anti-Slavery Catechism; The Evils of Slavery and the Cure of Slavery; Authentic Anecdotes of American Slavery and the relevant secondary sources.

Keywords: slavery, abolition, Child, Lydia Maria, anti-slavery

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2011
  • Vedoucí: doc. Šárka Bubíková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
https://portal.upce.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=13656 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

Jak správně citovat práci

Hejzlarová, Monika. Maria Lydia Child and the Abolitionist Cause. Pardubice, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 6. 2019 12:35, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz