Zuzana Matilčáková

Bakalářská práce

Management informačních rizik

Information risk management
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá systémem řízení informačních rizik. Cílem práce je analýza systému řízení informační bezpečnosti a informačních rizik ve vybrané společnosti, poté identifikování slabých míst a následné předložení návrhu realizovatelné změny systému, která by měla zlepšit bezpečnost zajištění firemních informací.
Abstract:
Bachelor thesis is focused on the information risk management system. The aim of the thesis is to analyze the information security management system and information risks in the selected company, then identifying weaknesses and subsequently submission of the proposal, which should improve security of business information in company.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2018
  • Vedoucí: Ing. David Král, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Adriana Šoltýsková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting

Akademie Sting

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Organizace a řízení malých a středních podniků