Bc. Daniela Pinkasová

Diplomová práce

Znečištění ovzduší a population sorting

Air pollution and population sorting
Anotace:
Cílem práce je představit koncept environmentální spravedlnosti a analyzovat stav třídění obyvatelstva na území České republiky ve vztahu ke znečištění ovzduší. Za tímto účelem byl sestaven datový soubor na úrovni základních sídelních jednotek pro rok 2011 a následně aplikována průřezová analýza se zohledněním prostorového charakteru pozorování. Výsledky lineárního regresního modelu s korekcí standardních …více
Abstract:
This thesis aims to introduce the concept of environmental justice and to analyze population sorting in the Czech Republic in relation to air pollution. For this purpose, a data set was compiled at the level of basic settlement units for the year 2011 and a cross-sectional analysis was applied, taking into account the spatial nature of the observations. The results of a linear model with standard errors …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2022
  • Vedoucí: Ing. Štěpán Mikula, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Hana Fitzová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Matematické a statistické metody v ekonomii / Matematické a statistické metody v ekonomii

Práce na příbuzné téma