Lucie ŠVÉDOVÁ

Bakalářská práce

Hodnocení tělesného složení u sportovních a nesportovních tříd základních škol v Ústí nad Labem

Assessment of body composition in sport and unsport elementary schools in Ústí nad Labem.
Anotace:
HODNOCENÍ TĚLESNÉHO SLOŽENÍ U DĚTÍ SPORTOVNÍCH A NESPORTOVNÍCH TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL V ÚSTÍ NAD LABEM. Cílem této bakalářské práce je přispět k objasnění problému týkajícího se tělesného složení u dětí na základních školách a zvýšeného procenta tělesného tuku u dětí mladšího školního věku, kteří mají nižší počet hodin tělesné výchovy. Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. Část teoretická a část …více
Abstract:
Annotation ASSESSMENT OF BODY COMPISITION IN SPORT AND UN-SPORT CLASS OF ELEMENTARY SCHOOL IN ÚSTÍ NAD LABEM. The aim of this work is to help clarify the problem of body composition of children in primary schools increased the percentage of body fat in children of primary school age who have lower number of physical education. The thesis is divided into two parts. The theoretical and the empirical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 12. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Dominika Petrů, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠVÉDOVÁ, Lucie. Hodnocení tělesného složení u sportovních a nesportovních tříd základních škol v Ústí nad Labem. Ústí nad Labem, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Tělesná výchova a sport