Bc. Andrea SMETÁKOVÁ

Diplomová práce

Odsun německé menšiny z Prachaticka po druhé světové válce

The Deportation of a German minority from the Prachatice Region after the World War II
Anotace:
Téma diplomové práce je odsun německé menšiny z Československa po druhé světové válce z Prachatického okresu. Práce se zabývá okresem na počátku roku 1945, kdy lidé očekávali brzký konec války. S tím také souvisela otázka týkající se německé menšiny, jež byla v pohraničí početně zastoupena, a v některých oblastech tvořila většinu. Dále jsou zde rozebrány osoby, jež byly vyňaty z odsunu, a to z toho …více
Abstract:
The theme of this thesis is The Departure of the German minority from Czechoslovakia after the World War II. from Prachatice region. The work is dealing with the region at the beginning of 1945, when people expected an early end of the war. With this topic was also related the question about the German minority, which was numerically represented in the border regions, and in some areas they formed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. PhDr. Lukáš Novotný, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SMETÁKOVÁ, Andrea. Odsun německé menšiny z Prachaticka po druhé světové válce. Plzeň, 2017. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/