Jan Polášek

Bakalářská práce

Webová aplikace pro podporu krizového řízení na úrovni krajů, obcí s rozšířenou působností a obcí

Web Applications to Support Crisis Management at the Regional Level, Municipalities with Extended Competence and Municipalities
Anotace:
Námětem bakalářské práce Webová aplikace pro podporu krizového řízení na úrovni krajů, obcí s rozšířenou působností a obcí je analýza webových aplikací, které se dnes využívají pro eliminaci krizových situací a následným návrhem zdokonalení těchto webový aplikací. První část bakalářské práce je zaměřena na obecné pojetí krizového řízení, na jeho formy, znaky a na strukturu orgánů krizového řízení ve …více
Abstract:
The theme of this bachelor thesis Web application to support crisis management on the level of regions, municipalities with extended powers. The analysis of web applications that is nowadays used to eliminate the crisis and follows with the improvements of these Web applications. The first part of bachelor thesis is focused on general overview about crisis management, its forms, features and structure …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2015
Zveřejnit od: 14. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jakub Rak

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Polášek, Jan. Webová aplikace pro podporu krizového řízení na úrovni krajů, obcí s rozšířenou působností a obcí. Uherské Hradiště, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 14.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 14. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe