Mgr. Veronika Kapounová

Diplomová práce

Dispoziční pravomoc zaměstnavatele - možnosti a meze

Disposal Competence of Employer - Possibilities and Limits
Anotace:
Tato diplomová práce se věnuje oblasti dispoziční pravomoci zaměstnavatele, jakým způsobem je utvářena a jaké jsou její možnosti a meze. Nejobvyklejší právní skutečností, která vede ke vzniku pracovního poměru, a tedy i dispoziční pravomoci, je pracovní smlouva. Dispoziční pravomoc je realizována prostřednictvím jednotlivých nástrojů, kterými jsou zejména závazný pokyn, vnitřní předpis a pracovní řád …více
Abstract:
This diploma thesis is focused on the area of employer's disposal competence, its way of creation and on the problematics of the possibilities and limits of the employer's disposal competence. The most common legal fact, which leads to the emergence of the employment relation and therefore to the emergence of the disposal competence of the employer, is the contract of employment. The disposal authority …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 7. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 9. 2018
  • Vedoucí: prof. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc.
  • Oponent: JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo