Theses 

Trestní odpovědnost a kriminalita mladistvých – Bc. Denisa Karkošová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo

Bc. Denisa Karkošová

Diplomová práce

Trestní odpovědnost a kriminalita mladistvých

Criminal Liability and Criminality of Juveniles

Anotace: Cílem práce je popsat problematiku kriminality mladistvých pachatelů. Nejprve práce vysvětlí teoretické základy jako základní pojmy, trestní odpovědnost mladistvých. Dále se zaměří na kriminalitu mladistvých, její specifika a příčiny, včetně několika kriminologických teorií o příčinách kriminality. Následně práce řeší rozbor kriminality mladistvých pro konkrétní časový úsek a území. Na základě těchto údajů práce srovnává kriminalitu mladistvých pro zvolené období let 2014-2016 a sleduje vývoj v těchto letech pro území České republiky ve srovnání se Středočeským krajem a následně i s územními odbory Kolín a Kutná Hora.

Abstract: The aim of the work is describe the problems of juvenile crime offenders. First, the work explains the theoretical foundations as the basic concepts of criminality and criminal responsibility of juveniles. Furthermore, the work focus on juvenile deliquency, its characteristic, causes including several criminological theories about the cause of crime. Next, there is the analysis of juvenile deliquency for a specific time and area. Based on these information there is the comparison of juvenile deliquency for the selected period of 2014-2016 and monitors developments in these years for the Czech Republic in comparison with Central Bohemia and subsequently with territorial departments of Kolín and Kutná Hora.

Klíčová slova: mladistvý, provinění, kriminalita mladistvých, trestní odpovědnost, stav kriminality, juvenile, crime of juvenile, juvenile deliquency, criminal responsibility, crime situation

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 5. 2017
  • Vedoucí: JUDr. Milana Hrušáková, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 2. 2019 10:05, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz