Adéla KAFKOVÁ

Bakalářská práce

Endovaskulární léčba akutní fáze ischemické cévní mozkové příhody - analýza výsledků léčby ve FNO

Endovascular treatment of acute ischemic stroke - analysis of treatment results in FNO
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá endovaskulární léčbou ischemické mozkové příhody a následnou analýzou výsledků léčby ve Fakultní nemocnici v Ostravě. V první kapitole nalezneme základní charakteristiku angiografie a také historii tohoto medicínského oboru. V následující části se můžeme seznámit se základní stavbou a funkcí mozku, včetně podrobného popisu. Ve třetí kapitole nám autorka vysvětluje cévní mozkovou …více
Abstract:
The bachelor thesis deals endovascular treatment stroke and subsequent analysis results of therapy at the University Hospital in Ostrava. At the first chapter we find basic characteristics of angiography and history of this medicine specialization as well. Next part inform us about basic structure and function of the brain included detail description. At the third chapter authoress explaining us the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015
Zveřejnit od: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MUDr. Václav Procházka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KAFKOVÁ, Adéla. Endovaskulární léčba akutní fáze ischemické cévní mozkové příhody - analýza výsledků léčby ve FNO. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent