Adéla KAFKOVÁ

Bachelor's thesis

Endovaskulární léčba akutní fáze ischemické cévní mozkové příhody - analýza výsledků léčby ve FNO

Endovascular treatment of acute ischemic stroke - analysis of treatment results in FNO
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá endovaskulární léčbou ischemické mozkové příhody a následnou analýzou výsledků léčby ve Fakultní nemocnici v Ostravě. V první kapitole nalezneme základní charakteristiku angiografie a také historii tohoto medicínského oboru. V následující části se můžeme seznámit se základní stavbou a funkcí mozku, včetně podrobného popisu. Ve třetí kapitole nám autorka vysvětluje cévní mozkovou …more
Abstract:
The bachelor thesis deals endovascular treatment stroke and subsequent analysis results of therapy at the University Hospital in Ostrava. At the first chapter we find basic characteristics of angiography and history of this medicine specialization as well. Next part inform us about basic structure and function of the brain included detail description. At the third chapter authoress explaining us the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2015
Accessible from:: 30. 4. 2015

Thesis defence

  • Supervisor: MUDr. Václav Procházka, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KAFKOVÁ, Adéla. Endovaskulární léčba akutní fáze ischemické cévní mozkové příhody - analýza výsledků léčby ve FNO. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta